İlanlar

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği  sınavına giren  “Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.” denilmektedir. Bu nedenle, Mülakat Sınavına katılan ve başarı sağlayan personellerin  aritmetik ortalama sonucuna göre kesin olan başarı puanları aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, tablonun  2

Detaylar »

Askı İlanı(18.madde Uygulaması)

Şırnak Merkez Belediye Başkanlığımızın 05.08.2021 tarihli ve 2021/103 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Bütünleştirilmiş Uygulama İmar Planında kalan; 352 ada 1,2 nolu parseller,  517 ada 1,2,8 ,9,10 nolu parseller, 519 ada 17,18,19 nolu parseller, 543 ada 1, 2, 3, 4,

Detaylar »

Park alanı imar planı değişikliği askı ilanı

Şırnak ili, Merkez ilçesi, Bahçelievler mahallesinde bulunan 890 ada1 nolu parselde 1.870 m2 kısmına ilişkin hazırlatılan imar planı değişikliği Şırnak Belediye Meclisinin 09.11.2023 tarihli ve 2023/138 sayılı kararı ile onanmıştır. Yapılan plan değişikliği ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu 8.

Detaylar »

Askı İlanı(18.madde Uygulaması-686 Ada 2 Nolu Parsel)

Şırnak Merkez Belediye Başkanlığımızın 05.08.2021 tarihli ve 2021/103 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Bütünleştirilmiş Uygulama İmar Planında kalan; 686 ada 2 nolu parselde 25.08.2023 tarihli ve 19706 sayılı Belediye Başkanlık Oluru kararı ile 18. Madde uygulama işlemi yapılması kararlaştırılan;  25.08.2023

Detaylar »

Askı İlanı(18.madde Uygulaması-468 Ada 30 Nolu Parsel)

Şırnak Merkez Belediye Başkanlığımızın 05.08.2021 tarihli ve 2021/103 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Bütünleştirilmiş Uygulama İmar Planında kalan; 468 ada 30 nolu parselde 17.08.2023 tarihli ve 19535 sayılı Belediye Başkanlık Oluru kararı ile 18. Madde uygulama işlemi yapılması kararlaştırılan;  18.08.2023

Detaylar »
İçerik Şırnak Belediyesine aittir. İzinsiz Kullanılamaz.
Sohbeti Başlat
Yardıma mı İhtiyacınız var?
Merhaba Size Nasıl Yardımcı olabiliriz?