İlanlar

Eylül Ayı Meclis Toplantı Gündemi (Olağanüstü)

1 Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 24.09.2021 tarihli ve 4725 sayılı “Doğalgaz Bölge Regülatörü Yeri Hk.” Konulu yazısında belirtilen; İlimiz Merkezde Akmercan Hakkari-Şırnak Doğalgaz firması tarafından yapılmakta olan Çelik Hat Güzergahında Bölge Regülatörü yerinin görüşülmesi.

Detaylar »

Askı İlanı

Şırnak Merkez Belediye Başkanlığımızın 05.05.2020 tarihli ve 2020/56 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez revizyon ve ilave imar planlarında kalan; 574 ada 40 nolu parselde 19.08.2021 tarihli ve 3992 sayılı Belediye Başkanlık Oluru kararı ile 18. Madde uygulama işlemi

Detaylar »

Şırnak Belediyesi Etik Komisyonu Üyeleri

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29.Maddesi gereğince 2  (İki) yıl süre ile Belediyemiz Başkanlığı Etik Komisyonu Üyeliğine aşağıda isimleri yazılı Belediyemiz personelleri seçilmişlerdir. ADI SOYADI               ÜNVANI Ömer YILMAZ            Belediye Başkan Yardımcısı Kasım NAMDAR        

Detaylar »

Bütünleşik Revizyon İmar Planının Askı İlanı

Şırnak ili, Merkez ilçesi, yürürlükte bulunan 3 adet imar planın tek plan yapılması, Bakanlığın talep ettiği yürürlükteki imar planlarının GML formatında e-plana yüklenmesi ve planların birleşmesinden dolayı planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırı durumlar ortaya çıktığından ötürü Şırnak ili Kent

Detaylar »

70. Ha İlave İmar Planı 2. Askı İlanı

“Şırnak ili, Merkez ilçesi, 70 ha alanda yapılan İlave İmar Planı 1. Askı süresi içerisinde yapılan itirazlar imar komisyonunca değerlendirilip Şırnak Belediye Meclisinin 05.08.2021 tarihli ve 2021/102 sayılı kararı ile onanmıştır. İtirazları kabul edilen kısımların plan değişikliği ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu

Detaylar »

Eylül Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Belediye kanunun 20. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.09.2021 salı günü saat 14:00 te Belediye Meclisi Toplantı salonumuzda toplanacaktır. Tüm Halkımıza ve Meclis Üyelerine Ilan Olunur. Sıra No 2021 Yılı Eylül Ayı Gündem Özeti

Detaylar »

İlave İmar Planı İlanı

NİP­73421189 VE UİP­73852016 e­plan işlem numaralı 60 ha alanda 2. Etap İlave Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı ve Açıklama Raporları Belediyemizin İlan Panosunda 07.06.2021 tarihinde İlan Edilmiştir.  Askı İlanının Asılış Tarihi : 07.06.2021. Askı İlanının Bitiş Tarihi : 07.07.2021

Detaylar »

BELEDİYEYE AİT BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU

1-7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2-Buna göre 31.08.2020 tarihinden önceye dayanan ve belediyemize ödenmesi gereken aşağıdaki borçlar Kanun kapsamında yeniden yapılandırılabilir: -Vergiler(İlan

Detaylar »
İçerik Şırnak Belediyesine aittir. İzinsiz Kullanılamaz.
Sohbeti Başlat
Yardıma mı İhtiyacınız var?
Merhaba Size Nasıl Yardımcı olabiliriz?