Meclis Kararları

2019 YILI HAZİRAN AYINA AİT MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, İbrahim KARTAL adına kayıtlı 819 ada 10 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez

Detaylar »

2019 YILI TEMMUZ AYINA AİT MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Şırnak İlçesi, İli, Merkez Yenimahalle Mahallesi, İbrahim KARTAL adına kayıtlı 819 ada 10 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı. İmar Komisyonu Raporu İmar Komisyonumuzca, İlimiz Merkez

Detaylar »

2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 285 ada 26 nolu parselin daha önce alınmış olan 03.09.2014 tarihli ve 2014/104 sayılı meclis kararına istinaden yapılmış olan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup,

Detaylar »

2019 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI

2019 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI                                                               GÜNDEMİN 1.MADDESİ        Belediye  Kültür  ve  Sosyal İşleri Müdürlüğünün 30/09/2019  tarihli ve 3807 sayılı Yardım Talebi  konulu  yazısı  ve  ekinin  görüşülmesi  konusu  olup,  yapılan  müzakare  ve  görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı. Yapılan Müzakere ve  görüşmelerde,

Detaylar »

2019 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

2019 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI GÜNDEMİN 1. MADDESİ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi uyarınca; Belediyemizin 2020 mali yılına ait Bütçenin görüşülüp karara bağlanması konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Meclise sunulan ve

Detaylar »

2019 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

2019 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI GÜNDEMİN 1. MADDESİ         Şırnak İli  Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Selim BATMAZ adına kayıtlı 333 ada 1 nolu parsel ve Zanyar ANIK ve müşterekleri adına kayıtlı, 333 ada 2 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin

Detaylar »

2021 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

2021 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI   GÜNDEMİN 1. MADDESİ Belediyemizin İlave İmar Planı çalışmalarında Tarım İl Müdürlüğü kurum görüşünde red edilip Toprak Koruma Kurulunun talep edilen alanda tarım dışı kullanımı uygun bulduğu kararına istinaden, 5403 sayılı Toprak Koruma ve

Detaylar »
İçerik Şırnak Belediyesine aittir. İzinsiz Kullanılamaz.
Sohbeti Başlat
Yardıma mı İhtiyacınız var?
Merhaba Size Nasıl Yardımcı olabiliriz?