ŞIRNAK MERKEZ RİSKLİ ALAN 645 HEKTAR 1/5000 NAZIM VE 1/1000 UYGULAMA REVİZYON VE İLAVE İMAR PLANLARI İLANI

02.05.2018 tarihli ve 2018 /49 sayılı meclis kararı ile oy birliği ile karara bağlanan Şırnak Merkez Riskli alan 645 hektar 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama revizyon ve ilave imar planları 09.05.2018 tarihinden 07/06/2018 tarihine kadar ilan panosunda ve belediye başkanlığımız web sayfasında 30 (otuz) gün ilan edilmiştir. Ancak; Çevre Şehircilik Bakanlığının ilgi  17.05.2018 tarihli ve E.88132 sayılı Çevre Şehircilik Bakanlığı  Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü yazısında; 645 hektar alanında yer aldığı Riskli alan 6306 sayılı Afet Riski altındaki alanların Dönüştürülmesi hakkında kanunun Ek 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca ilan edilmiş olup, bu kapsamda ilan edilen Riskli alanda 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların karşılanması hakkında kanunun geçici altıncı maddesi uyarınca imar planı askı süresi 15(on beş) gün ‘dür denilmektedir. Bu nedenle İlan Metninin 09.05.2018 tarihinde askıya çıkarılan 645 hektar Revizyon ve İlave imar planlarının on beş gün askıda tutulacağı, askı süresinin 23.05.2018 tarihinde biteceği ve 24.05.2018 tarihinde askıdan indirileceği önemle duyurulur.

asas