Şırnak Merkez 510 Hektar Revizyon ve İlave İlan Planları İlanı

2016/9082 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca Şırnak Merkezde ilan edilen yaklaşık 806 hektar büyüklüğündeki riskli alanın komşuluğunda bulunan yazımız ilişiğindeki 510 hektar revizyon ve ilave imar planları 02.07.2018 tarihli ve 2018/67 sayılı meclis kararı ile oy birliği ile onaylanmış olup, bahse konu planın 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik maddeleri gereğince 02.08.2018 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile ilan panosunda ve Belediye Başkanlığımız Web sayfasında ilan edilmektedir.

asas