ŞIRNAK BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI İLANI

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇ İLANI (BAŞARI LİSTESİ )

 

             Şırnak Belediye Başkanlığına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, ilk defa atanmak suretiyle alınacak 10 zabıta memuru için 10 Aralık 2018 tarihinde yapılan sözlü sınav neticesinde;  Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre Sınav Kurulu tarafından  yapılan değerlendirme sonucu başarılı olan asıl ve yedek adaylara ait liste ektedir.

Sınavı asıl olarak kazanan adayların atama işlemleri için,  aşağıda yer alan belgeler ile birlikte  en geç 11 Ocak 2019 tarihine kadar Şırnak Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne  yazılı olarak başvuruda bulunması gerekmektedir.

Atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adayların atamaları yapılmayacaktır. Atanmış olsalar dahi, atanma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanların atama işlemleri iptal edilecektir.

İlan olunur.

 

İstenilen Belgeler :

1) 2 adet vesikalık fotoğraf

2) T.C. Kimlik fotokopisi

3) Aile Kayıt Tablosu

EK : Zabıta Memuru Alımı Başarı Listesi

 

SÖZLÜ SINAV LİSANS MEZUNLARI

 

Sıra

Numarası

 

Aday Numarası

 

Adı Soyadı Başarı Durumu
1 27 Ahmet BİLİR Başarılı (Asil )
2 59 Hasan ÜRÜN Başarılı (Asil )
3 241 Hüseyin YURTSEVER Başarılı (Asil )
4 61 Mehdi BİLGEÇ Başarılı (Asil )
5 276 İsmail UÇAR Başarılı (Asil )
6 7 Muhammet ZEYREK Başarılı (Asil )
        7       163 Zahid YAŞAR Başarılı (Asil )
        8          3 Muhammed TATAR Başarılı (Asil )

 

 

1 139 Ziya ÖLMEZ Başarılı (Yedek )
2 83 Azime ÖZYİĞİT Başarılı (Yedek )
3 132 Fırat GÜLEÇ Başarılı (Yedek )
4 109 Cindi YILDIRIM Başarılı (Yedek )
5 147 Mesut GİTMEZ Başarılı ( Yedek )
6 199 Mehmet EMİN ASLAN Başarılı (Yedek )
7 105 Mehmet PULAT Başarılı ( Yedek )
8 267 Aytaç TİMUR Başarılı ( Yedek )

 

 

SÖZLÜ SINAV ÖNLİSANS MEZUNLARI

 

Sıra Numarası

 

Aday Numarası

 

Adı Soyadı Başarı Durumu
1 44 Veli USLU Başarılı ( Asil )
2 144 İmdat ÜSTÜN Başarılı ( Asil )

 

1 100 Zeynel FİDAN Başarılı (Yedek )
2 103 Bahattin DEMİR Başarılı (Yedek )

 

asas