2019 YILI OCAK AYINA AİT MECLİS KARARLARI 

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ   Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi Hüsna BAYRAM adına kayıtlı 707 ada 52 ve 53 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.   İmar Komisyonu Raporu:   İmar komisyonumuzca, Şırnak İlimiz, Merkez Yeşilyurt Mahallesi, 707 ada...

Karar Detayı

BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 EYLÜL AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ   İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 333 ada 4 nolu parselde kat ve yoğunluk artışına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği dosyası üzerinde yapılan incelemeler neticesinde;   Bahse konu parselin 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında E=1,80...

Karar Detayı

BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 AĞUSTOS AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ   Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce Şehrimizin muhtelif yerlerine İlan Reklam Panoları’nın” yerleştirilmesi işi için bütçe tertibine konulan ödenek yetersizliğinden dolayı, İtfaiye Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı Bütçesinin 06.01.04.01 “Kara Taşıt Alımları” harcama kaleminde bulunan 400.000,00 TL.’ nin ve Zabıta Müdürlüğüne ait 03.02.06.90 “Diğer Özel...

Karar Detayı

BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 TEMMUZ AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve 01/08/2016 tarih ve 2016/9082 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden “Riskli Alan” ilan edilen yaklaşık 806 hektar büyüklüğündeki alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen onaylanan yaklaşık 160 hektar alan imar planları dışında kalıp 25.01.2018 tarihli...

Karar Detayı