2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI EYLÜL AYINA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ   BAŞKAN: GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/l maddesi gereğince; Belediyemiz Memur ve Sürekli İşçi kadroları ile ilgili, 10/04/2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli...

Karar Detayı

2017 YILI TEMMUZ AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI

2017 YILI TEMMUZ AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI     GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ   Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;İlimiz Merkez Yeni Mahalle 772 ada 2 ve 10nolu parsellerle ilgili İmar Komisyonu tarafından yerinde ve dosyasında gerekli incelemeler yapılmış olup, yapılan incelemeler neticesinde;   İlimiz Merkez Yenimahalle Mahallesi N48B03B3B-N48B03B2C paftasıyla 772 ada...

Karar Detayı

2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARI

2017 YILI HAZİRAN AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI   GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ                                                                 Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İlimiz Merkez Yeşilyurt Mahallesi 377 Ada 16 Nolu parselle ilgili İmar Komisyonu tarafından yerinde ve dosyasında gerekli incelemeler yapılmış olup, yapılan incelemeler neticesinde;   İlimiz Merkez Yeşilyurt Mahallesi M48-C-25-D paftasıyla 377 ada 16...

Karar Detayı

2017 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

2017 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI    GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Belediyemizin 2016 yılına ait Bütçe Kesin Hesaplarının tetkik ve karara bağlanması konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı. Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz 2016 Mali yılına ait kesin hesabı Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ile...

Karar Detayı