2017 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

2017 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

 

MADDE 1- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 2017 yılı içerisinde Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 2- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediye Meclis toplantı gününün her ayın ilk haftasının Pazartesi günü olarak tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 3- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinin(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.” Denilmektedir.

 

Bu nedenle,Meclis katibi üyeliklerinin, Belediye Encümeninin Memur üyeleri olan Yazı İşleri Müdür Vekili Kasım NAMDAR, Mali Hizmetler Müdür Vekili Mehmet Melih UÇAR ve Veteriner İşleri Müdürü Yusuf YALÇIN’ın eliyle yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 4- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinin(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.” Denilmektedir.

 

Bu nedenle, Meclis 1. Başkan Vekilliğine, Yazı İşleri Müdür Vekili Kasım NAMDAR, Meclis 2. Başkan Vekilliğine ise Mali Hizmetler Müdür Vekili Mehmet Melih UÇAR’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

     MADDE 5- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinin(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.” Denilmektedir.

 

Bu nedenle,Belediye İmar KomisyonununBelediye Encümeninin Memur üyeleri olan Yazı İşleri Müdür Vekili Kasım NAMDAR, Mali Hizmetler Müdür Vekili Mehmet Melih UÇAR ve Veteriner İşleri Müdürü Yusuf YALÇIN’ın eliyle yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 6- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinin(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.” Denilmektedir.

 

Bu nedenle,Belediye Plan-Bütçe KomisyonununBelediye Encümeninin Memur üyeleri olan Yazı İşleri Müdür Vekili Kasım NAMDAR, Mali Hizmetler Müdür Vekili Mehmet Melih UÇAR ve Veteriner İşleri Müdürü Yusuf YALÇIN’ın eliyle yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 7- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinin(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.” Denilmektedir.

 

Bu nedenle,Belediye Trafik Teknik Komisyonuna; Yazı İşleri Müdür Vekili Kasım NAMDAR ve Veteriner İşleri Müdürü Yusuf YALÇIN’ın seçilmesine oy birliği ile karar  karar verildi.

 

MADDE 8- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinin(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.” Denilmektedir.

 

Bu nedenle,Belediye Denetim Komisyonunun; Belediye Encümeninin Memur üyeleri olan Yazı İşleri Müdür Vekili Kasım NAMDAR, Mali Hizmetler Müdür Vekili Mehmet Melih UÇAR ve Veteriner İşleri Müdürü Yusuf YALÇIN’ın eliyle yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 9-  Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinin(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.” Denilmektedir.

 

Bu nedenle,Belediye Kültür Komisyonunun; Belediye Encümeninin Memur üyeleri olan Yazı İşleri Müdür Vekili Kasım NAMDAR, Mali Hizmetler Müdür Vekili Mehmet Melih UÇAR ve Veteriner İşleri Müdürü Yusuf YALÇIN’ın eliyle yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 10- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinin(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.” Denilmektedir.

 

Bu nedenle, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun; Belediye Encümeninin Memur üyeleri olan Yazı İşleri Müdür Vekili Kasım NAMDAR, Mali Hizmetler Müdür Vekili Mehmet Melih UÇAR ve Veteriner İşleri Müdürü Yusuf YALÇIN’ın eliyle yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 11- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları arasında yapılacak protokoller ile ilgili olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin a,b,c,d ve 38/g maddeleri uyarınca, Belediye Başkanı Vekili Turan BEDİRHANOĞLU’na protokol ve sözleşme yapma ve imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 12- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin m bendi gereğince hazırlanan ve meclise sunulan Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği, Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği, Su ve Kanalizasyon İşleri müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği, Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği, İtfaiye Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Temizlik İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalıma Yönetmeliği, Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin aynen kabul edilip, tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 13- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyelerde Toplu Sözleşme yapılmasının usul ve şartları 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 04/04/2012 tarih ve 6289 Sayılı Kanun ile değiştirilen Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32. Maddesi ile düzenlenmiştir.

Bu nedenle, Belediyemizde çalışan memur personellerin toplu sözleşmesini imzalamak üzere, Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 14- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemizce hazırlanıp, meclise sunulan Şırnak Belediyesi Teşkilat Şeması’nın aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 15- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 2014 ve 2015 yılıKentsel ve çevresel altyapının iyileştirilmesi Mali Destek Programlarıkapsamında, proje tekliflerini ajansa sunmaya, proje kapsamında Belediyemizi temsil ve ilzama, ajans ile yapılacak sözleşmeleri imzalamaya ve her türlü yazışmaları yapmaya Belediye Başkan Vekili Turan BEDİRHANOĞLU’nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 16- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün önerisi ile 07.12.2016 tarih ve 01 sayılı Başkanlık Makamının Olurları gereğince; Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Cudi Kültür Merkezi0 Gençlik Yaşam Merkezi ve Dr. Hasan KAYA Sağlık Merkezi’nin faaliyetlerinin sonlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 17- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İl Sağlık Müdürlüğünün 23/12/2016 tarih ve 339 sayılı yazısına istinaden, İlimiz Sağlık Yatırımları için kullanılmak üzere, Mülkiyeti  Belediyemize ait olan İlimiz merkez Bahçelievler Mahallesi Nujin Caddesi 521 ada 36 nolu parselde bulunan 14.190,83 m2’lik taşınmazın 25 yıllık süre ile İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili talepleri incelenmek üzere, Belediye İmar Komisyonuna havale edilmiş olup, komisyon tarafından gerekli incelemeler ve tespitler yapıldıktan sonra, karar vermek üzere bir sonraki meclis olağan toplantısında gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 18- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Atatürk Mahallesi sanat sokağında bulunan İş Merkezi 2. Katının kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 19- müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemizin lehine ve aleyhine açılan ve açılacak her türlü hukuki davaları takip etmek ve yürütmek üzere 1 Avukat ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 1 yıl süre ile aylık net 1.175,22 TL. üzerinden Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel statüsünde çalıştırılmasına, oy birliği ile karar verildi.

     MADDE 20- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; hazırlanan ve meclise sunulan Aday

Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmeliğin kabul edilip tasdik edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 21- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;17.09.1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanan Şırnak Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin kabul edilip tasdik edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

MADDE 22- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; hazırlanan ve meclise sunulan Memur ve Sözleşmeli Personeller için Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin kabul edilip, tasdik edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

MADDE 23- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesinin (I) bendi gereğince, Belediyemiz adına Kamu Kurum ve Kuruşları ile tüzel kişilerden şartsız gelecek her türlü hibe ve bağışları kabul etmek üzere Encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 24- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemizce Başbakanlık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açmış olduğu Danıştay 14. Daire Başkanlığı 2016/8654 Esas Nolu davadan, kamu yararı göz önünde bulundurularak feragat edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 25- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, 5620 Sayılı Kanunun 3.maddesinin 2. bendi gereğince, “Mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde bir mali yılda 6 aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabilir.” denilmektedir.

 

Bu itibarla, Belediyemizin muhtelif hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 10 adet  mevsimlik işçi için, Vize Teklif Cetvellerinin hazırlanılarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asas

Assign a menu in the Left Menu options.