2018 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI MART AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI     GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ   Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 8. Fıkrasında; “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın […]

Devamı...

2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

2018 YILI ŞUBAT AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI BAŞKAN: GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.01.2018  tarih ve 76 sayılı yazı ve eki Başkanlık makamından havale edilen gerekçe raporu incelenmiş,  yapılan   müzakere ve görüşmeler neticesinde; 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi ile […]

Devamı...

2018 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

              2018 YILI OCAK AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI   BAŞKAN: GÜNDEMİN BİRİNCİMADDESİ Meclis tatil ayının tespiti konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı. Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 2018 yılı içerisinde Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. BAŞKAN: GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ Meclis toplantı gününün tespiti konusu […]

Devamı...