2018 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 NİSAN AYI’NA  AİT MECLİS KARARLARI   GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Belediye Başkanı’na ait 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı. Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 26. ve 56.maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. maddeleri gereğince hazırlanan Belediye […]

Devamı...

2018 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI MART AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI     GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ   Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 8. Fıkrasında; “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın […]

Devamı...

2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

2018 YILI ŞUBAT AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI BAŞKAN: GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.01.2018  tarih ve 76 sayılı yazı ve eki Başkanlık makamından havale edilen gerekçe raporu incelenmiş,  yapılan   müzakere ve görüşmeler neticesinde; 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi ile […]

Devamı...