2017 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

2017 YILI ARALIK AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI   BAŞKAN: GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ: İl Müftülüğü’ nün 01/11/2017 tarihli ve 1349 sayılı “Sanayi Camii için Halı Alımı” konulu yazısı ile söz konusu Caminin çevre düzenlemesinin de Belediyemiz Başkanlığınca yapılmasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı. Yapılan müzakere...

Continue reading

2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI EYLÜL AYINA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ   BAŞKAN: GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/l maddesi gereğince; Belediyemiz Memur ve Sürekli İşçi kadroları ile ilgili, 10/04/2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli...

Continue reading

2017 YILI TEMMUZ AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI

2017 YILI TEMMUZ AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI     GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ   Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;İlimiz Merkez Yeni Mahalle 772 ada 2 ve 10nolu parsellerle ilgili İmar Komisyonu tarafından yerinde ve dosyasında gerekli incelemeler yapılmış olup, yapılan incelemeler neticesinde;   İlimiz Merkez Yenimahalle Mahallesi N48B03B3B-N48B03B2C paftasıyla 772 ada...

Continue reading

2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARI

2017 YILI HAZİRAN AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI   GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ                                                                 Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İlimiz Merkez Yeşilyurt Mahallesi 377 Ada 16 Nolu parselle ilgili İmar Komisyonu tarafından yerinde ve dosyasında gerekli incelemeler yapılmış olup, yapılan incelemeler neticesinde;   İlimiz Merkez Yeşilyurt Mahallesi M48-C-25-D paftasıyla 377 ada 16...

Continue reading

2017 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

2017 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI    GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Belediyemizin 2016 yılına ait Bütçe Kesin Hesaplarının tetkik ve karara bağlanması konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı. Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz 2016 Mali yılına ait kesin hesabı Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ile...

Continue reading

2017 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ve 56. Maddeleri gereği ve ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesi gereği çıkarılan Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında  Yönetmeliğin 11. Maddesinin 3. Bendine istinaden; Belediye Meclisine sunulan Şırnak Belediye Başkanlığının, 2016 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek, görevden...

Continue reading

2017 MART AYI MECLİS KARARLARI

  GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Belediyemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere, 1 Harita Mühendisi ile 2 İnşaat Mühendisi’ nin sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı. Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri ile Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde...

Continue reading

2017 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ           Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İlimiz merkez Yeni Mahallede bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan 772 ada 2 No’lu parsel ile mülkiyeti Kara yolları IX. Bölge Müdürlüğüne ait olan 312 ada 2 No’lu parsel ile trampa (takas) yapılmasının, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 26. Maddesi ile 5393 Sayılı...

Continue reading

2017 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

2017 OCAK AYI MECLİS KARARLARI   MADDE 1- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 2017 yılı içerisinde Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. MADDE 2- Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediye Meclis toplantı gününün her ayın ilk haftasının Pazartesi günü olarak tespit edilmesine oy birliği...

Continue reading