2018 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 NİSAN AYI’NA  AİT MECLİS KARARLARI   GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Belediye Başkanı’na ait 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı. Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 26. ve 56.maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun...

Continue reading

2018 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI MART AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI     GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ   Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 8. Fıkrasında; “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı...

Continue reading

2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

2018 YILI ŞUBAT AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI BAŞKAN: GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.01.2018  tarih ve 76 sayılı yazı ve eki Başkanlık makamından havale edilen gerekçe raporu incelenmiş,  yapılan   müzakere ve görüşmeler neticesinde; 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde...

Continue reading

2018 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

              2018 YILI OCAK AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI   BAŞKAN: GÜNDEMİN BİRİNCİMADDESİ Meclis tatil ayının tespiti konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı. Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 2018 yılı içerisinde Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. BAŞKAN: GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ...

Continue reading

2017 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

2017 YILI ARALIK AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI   BAŞKAN: GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ: İl Müftülüğü’ nün 01/11/2017 tarihli ve 1349 sayılı “Sanayi Camii için Halı Alımı” konulu yazısı ile söz konusu Caminin çevre düzenlemesinin de Belediyemiz Başkanlığınca yapılmasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı. Yapılan müzakere...

Continue reading

2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI EYLÜL AYINA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ   BAŞKAN: GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/l maddesi gereğince; Belediyemiz Memur ve Sürekli İşçi kadroları ile ilgili, 10/04/2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli...

Continue reading

2017 YILI TEMMUZ AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI

2017 YILI TEMMUZ AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI     GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ   Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;İlimiz Merkez Yeni Mahalle 772 ada 2 ve 10nolu parsellerle ilgili İmar Komisyonu tarafından yerinde ve dosyasında gerekli incelemeler yapılmış olup, yapılan incelemeler neticesinde;   İlimiz Merkez Yenimahalle Mahallesi N48B03B3B-N48B03B2C paftasıyla 772 ada...

Continue reading

2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARI

2017 YILI HAZİRAN AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI   GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ                                                                 Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İlimiz Merkez Yeşilyurt Mahallesi 377 Ada 16 Nolu parselle ilgili İmar Komisyonu tarafından yerinde ve dosyasında gerekli incelemeler yapılmış olup, yapılan incelemeler neticesinde;   İlimiz Merkez Yeşilyurt Mahallesi M48-C-25-D paftasıyla 377 ada 16...

Continue reading

2017 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

2017 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI    GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Belediyemizin 2016 yılına ait Bütçe Kesin Hesaplarının tetkik ve karara bağlanması konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı. Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz 2016 Mali yılına ait kesin hesabı Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ile...

Continue reading

2017 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ve 56. Maddeleri gereği ve ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesi gereği çıkarılan Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında  Yönetmeliğin 11. Maddesinin 3. Bendine istinaden; Belediye Meclisine sunulan Şırnak Belediye Başkanlığının, 2016 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek, görevden...

Continue reading