Şırnak Belediyesi 3 Adet D Plaka İhale İlanı

İHALE KONUSU, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Şırnak Belediyesi mücavir alanı içerisinde toplu ulaşım ihtiyacını yürüten mevcut minibüs hatlarına ilave olarak 06/04/2018 tarih 2018/47 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden, aşağıda belirtilen güzergâhlarda toplam 3 adet 15+1 minibüs Şehir içi D plaka 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü İle...

Continue reading

Şırnak Merkez 510 Hektar Revizyon ve İlave İlan Planları İlanı

2016/9082 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca Şırnak Merkezde ilan edilen yaklaşık 806 hektar büyüklüğündeki riskli alanın komşuluğunda bulunan yazımız ilişiğindeki 510 hektar revizyon ve ilave imar planları 02.07.2018 tarihli ve 2018/67 sayılı meclis kararı ile oy birliği ile onaylanmış olup, bahse konu planın 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik maddeleri...

Continue reading

Ambalaj Atıkları Toplama, Taşınması ve Değerlendirmesi İşi İhalesi İlanı

     T.C.       ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Şırnak Başkanlığı Belediye Encümenin 22.06.2018 tarih ve 2018/32 Sayılı kararı ile 29.06.2011 tarihli ve 644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci ve 8 inci maddelerine dayanılarak ve 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi...

Continue reading

ŞIRNAK MERKEZ RİSKLİ ALAN 645 HEKTAR 1/5000 NAZIM VE 1/1000 UYGULAMA REVİZYON VE İLAVE İMAR PLANLARI İLANI

02.05.2018 tarihli ve 2018 /49 sayılı meclis kararı ile oy birliği ile karara bağlanan Şırnak Merkez Riskli alan 645 hektar 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama revizyon ve ilave imar planları 09.05.2018 tarihinden 07/06/2018 tarihine kadar ilan panosunda ve belediye başkanlığımız web sayfasında 30 (otuz) gün ilan edilmiştir. Ancak; Çevre Şehircilik...

Continue reading

ŞIRNAK BELEDİYESİ MÜCAVİR ALANI İÇERİSİNDE TOPLU ULAŞIM İHTİYACINI YÜRÜTEN MEVCUT MİNİBÜS HATLARINA İLAVE OLARAK 13 ADET ŞEHİR İÇİ D PLAKA SATIŞ İLANI

İHALE KONUSU, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Şırnak Belediyesi mücavir alanı içerisinde toplu ulaşım ihtiyacını yürüten mevcut minibüs hatlarına ilave olarak 06/04/2018 tarih 2018/47 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden, aşağıda belirtilen güzergahlarda toplam 13 adet 15+1 minibüs Şehir içi D plaka 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü İle...

Continue reading

Belediye Şirketinde İşçi Kadrosuna Geçirilecek Taşeron İşçilerin Sınav Sonucu Duyurusu

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU   24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127.maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 24.madde eklenmiş ve 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri...

Continue reading

Belediye Şirketinde İşçi Kadrosuna Geçirilecek Taşeron İşçilerin Sınav, Tarih ve Saati İlanı

                              ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU   24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127.maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 24.madde eklenmiş...

Continue reading

Şırnak Belediyesinde Geçici İşçi Statüsünde Çalışmak Üzere Noter Huzurunda Çekilen İşçilerin İsim Listesi

              02.02.2018 TARİHİNDE BELEDİYEMİZE BEDEN İŞÇİSİ OLARAK ALINACAK GEÇİCİ İŞÇİ (ASİL) İSİM LİSTESİDİR S.No T.C.No Adı Soyadı Baba Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Eğitim Durumu İletişim Bilgileri 1 17630911828 HÜSEYİN BAYIK AHMET ŞIRNAK 01.01.1994 Önlisans ŞEHRİ NUH.MAH.SEVGİ SK.16/1/05424307778 2 16082963454 SELİM İNCİ FERHAN ŞIRNAK 01.05.1972 İlköğretim YEŞİLYURT MH.GÜL SK.NO.7/05432012325 3...

Continue reading