Su Abone İşlemleri

YENİ ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR? Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) ve fotokopisi, Numarataj krokisi veya belgesi aslı ve fotokopisi, Tapu ve kimlik aslı ve fotokopisi, Su ve kanal katılım belgesi gereklidir. Abone ücreti, keşif memurluğunca yerinde tespit yapıldıktan sonra bağlanacak suyun şebekeye olan mesafesi, çapı vb. özelliklerine...

Continue reading

Nikah İşlemleri

EVLENME İŞLEMLERİ Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. I. En Erken Ne Zaman Evlenilebilir? Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek...

Continue reading