Belediyemiz ve Şırnak Valiliğimizin Müşterek Girişimleriyle, Kadın Destek Merkezi Kuruldu

Belediyemiz ve Şırnak Valiliği’nin müşterek girişimleriyle, İlimizde yaşayan; Sosyo-Kültürel faaliyetlerden yoksun ailelerin yaşam kalitesini iyileştirmeye ve kentsel yaşama katılımını arttırmaya katkı sağlayarak; Aile bireylerini eğitim, sağlık, psikolojik destek, mesleki ve teknik konularda bilinçlendirmek, ailenin sosyal ve ekonomik yaşam düzeylerini yükselterek; Katılımcı, üretken, değişime ve gelişime açık aile modeli oluşturmak amacıyla Aile Destek Merkezi kuruldu.

Atatürk Mahallesi, eski belediye binası yanında kurulan Aile Destek Merkez’inde, kadınların ve gençlerin sosyal hayata daha fazla katılımını sağlamak amacıyla sosyal kurslardan mesleki kurslara kadar, kadınların ve gençlerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik gibi birçok konuda hizmet verecek.

 

asas

Assign a menu in the Left Menu options.