2017 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

2017 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

 

 GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Belediyemizin 2016 yılına ait Bütçe Kesin Hesaplarının tetkik ve karara bağlanması konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz 2016 Mali yılına ait kesin hesabı Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40.ve 41. Maddelerine istinaden düzenlenen 2016 Mali Yılı Bütçe kesin hesabı Belediye Encümenince incelenmiş, 2016 Mali Yılı Gelir kesin hesap toplamı 36.504.008,77 TL., Gider kesin hesap toplamı 27.652.084,88 TL olarak hesaplanmış olup, 2016 Mali Yılı kesin hesabının 5393 sayılı kanunun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi uyarınca, 2016 Mali Yılı gelir-gider kesin hesabı özeti aşağıda belirtildiği gibi;

GELİR KESİN HESABI

      Bütçe ile Tahmin Edilen                                  : 38.850.000,00 TL.

Devreden Gelir                                                 :   3.400.445,22 TL.

Yılı Tahakkuku                                                 : 37.599.997,83 TL.

Toplam Tahakkuk                                             : 41.000.443,05 TL.

Yılı Tahsilatı                                                     : 36.504.008,77 TL.

Tahsilattan Red ve İadeler                                :        26.254,80 TL.

Yılı Net Tahsilatı                                              : 36.477.753,97 TL.

Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk                   :    4.496.434,28 TL.

                                                   

GİDER KESİN HESABI

       2016 Yılı Bütçe ile Verilen Ödenek                 : 38.850.000,00 TL.

Net Ödenek                                                       : 38.850.000,00 TL.

2016 Yılı Bütçe Gideri  Toplamı                     :  27.652.084,88 TL.

İptal Edilen Ödenek Toplamı                           :  11.197.915,12 TL.

2016 Mali yılına ait kesin hesabına ilişkin hazırlanan Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli, Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli, Mizan Cetveli ve Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Gösteriş Cetvelleri incelenerek aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

 İlimiz Merkez Yeşilyurt Mahallesi 377 Ada 16 Nolu parselin imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup,  yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;İlimiz Merkez Yeşilyurt Mahallesi 377 Ada 16 Nolu parselle ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, söz konusu komisyon tarafından yerinde ve dosyasında gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, Meclisin gerekli kararı vermek üzere, Haziran 2017 tarihli Meclis toplantı gündemine alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İlimiz Merkez Yeni Mahallesi 576 ada 30 nolu parselle ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, söz konusu komisyon tarafından yerinde ve dosyasında gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, , Meclisin gerekli kararı vermek üzere, Haziran 2017 tarihli Meclis toplantı gündemine alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

        Mimari Estetik Komisyonu Oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Mimari Estetik Komisyonu Oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin kabul edilip, onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

asas

Assign a menu in the Left Menu options.