2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI EYLÜL AYINA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

BAŞKAN: GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/l maddesi gereğince; Belediyemiz Memur ve Sürekli İşçi kadroları ile ilgili, 10/04/2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre hazırlanan; (I) Nolu Memur Kadro İhdas Cetveli,(II) Nolu Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli, (III) Nolu Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (IV) Nolu Memur Dolu-Boş Kadro Cetveli, (V) Nolu Sürekli İşçi Kadro İhdası Cetveli, (VI) Nolu Sürekli İşçi Kadro Değişikliği Cetveli ve (VII) Nolu Sürekli İşçi Dolu-Boş Kadro Durumu Cetvellerinin, güncelleştirilmesine ve aynen kabul edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN: GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nün ceza infaz kurumunda hükümlü ve tutukluların havalandırma kısmında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 250 torba çimento, 2 kamyon yıkanmış kum, 20 adet kestirme fırça, 10 adet robot fırça, 40 adet 20 cm. rulo, 40 adet parmak rulo, 50 adet zımpara, 20 torba saten alçı, 20 torba sıvı alçı, 3 teneke 16 lt. tiner ve 60 adet boyacı eldiveni malzemelerin ayni yardım olarak karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN: GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait iş ve hizmetlerinin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, İlimiz merkez cadde ve sokakların temizliğinde kullanılmak üzere, 1 adet Vakumlu Süpürge Aracı’nın alınmasına oy birliği ile karar verildi.

BAŞKAN: GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; söz konusu Müdürlük işlerinin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, Fen İşleri Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere bir İnşaat Mühendisi’nin, 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince aylık net 2.940,32 TL., bir Makine Teknikerinin’de aylık net 2.333,27 TL.  üzerinden Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel statüsünde çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAŞKAN: GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İhalesi İller Bankası tarafından yapılan ve yapımı halen devam eden Şırnak (Merkez) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi ve Şırnak (Merkez) Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi, 2’nci kademeden 1’inci kademeye alınması ile ilgili olarak, işin teknik boyutunu ve konuya vakıf kişilerin görüşü alındıktan sonra, konunun daha sonra tekrar meclis gündemine alınarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

BAŞKAN: GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, Belediyemiz Başkanlığı ile Akmercan Turizm Taş.İnş.Güv.Sis.Tem.ve Gıda San. Dış Tic.Ltd.Şti. arasında yapılacak olan “Kazı İzni ve Üst Yapı (Asfalt ve Parke Yollar) Tahribi ve Onarımı Hakkındaki Protokol”ün aynen kabul edilmesine ve söz konusu protokolü Belediyemiz adına imzalamak üzere Belediyemiz Başkan Vekili Turan BEDİRHANOĞLU’na yetki verilmesine oy birliği ile karara verildi.

BAŞKAN: GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz Temizlik işleri ve diğer birimlerde çalıştırılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 67. Maddesi gereğince; toplam 75 kişi için 24 ay süre ile ihale yoluyla hizmet alımı yapılmasına, söz konusu ihale için 3 adet çöp kamyonunun kiralanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN: GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün ilgili yazısına istinaden, 73 Şırnak Belediyespor Kulübü’ne, spor faaliyetlerinin yürütülmesi için  50.000,00 TL. nakdi yardımın yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAŞKAN: GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Bahse konu imar plan değişikliği yapma yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında olduğundan, Belediyemiz Meclisince alınan 576 ada 30 nolu parselle ilgili 03/07/2017 tarih ve 53 sayılı meclis kararı, 577 ada 6 nolu parselle ilgili 05/06/2017 tarih ve 46 sayılı meclis kararı ile 377 ada 16 nolu parselle ilgili 05/06/2017 tarih ve 45 sayılı meclis kararlarının iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.

BAŞKAN: GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Eski Şehiriçi D Plaka Yönetmeliğinin kaldırılarak, yeni hazırlanan Şırnak Belediyesi D Plakalı Şehiriçi Dolmuş Yönetmeliği’nin kabul edilip, onaylanmasına oy birlbniği ile karar verildi.

 

 BAŞKAN: GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ

Yapılan müzakere ke görüşmeler sonunda aşağıdaki karar varıldı.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEKLİFİ :

KIRMIZI HAT 1- HAREKET YERİ: Karayolları kavşağı, Valilik, Çakırsöğüt.

DÖNÜŞ: Çakırsöğüt, Orman İşletme Müdürlüğü, Ziraat Bankası, Cumhuriyet Meydanı, PTT, Karayolları Kavşağı, İşkur İl Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Şırnak Üniversitesi, Afet Konutları.(Son durak)

KIRMIZI HAT-2:  HAREKET YERİ: Karayolları Kavşağı, Valilik, Orman İşletme Müdürlüğü, Ziraat Bankası, Eski Hastane, Maliye Lojmanları, Orhan Uysal İlköğretim Okulu, Cezaevi.(Son durak)

DÖNÜŞ: Cezaevi, Orhan Uysal İlköğretim Okulu, Maliye Lojmanları, Eski Hastane, Ziraat Bankası, Orman İşletme Müdürlüğü, Valilik, Karayolları Kavşağı. (Son durak)

MAVİ HAT-1: HAREKET YERİ: Afet Konutları, Şırnak Üniversitesi, Devlet Hastanesi, Karayolları Kavşağı, TSO, USM, Tekser, Şaranlar, Tekser, Anadolu Lisesi, Gençlik Spor Müdürlüğü, Tümen, Konutlar. Son Durak.

DÖNÜŞ: Konutlar, Tümen, Ömer Kabak Meydanı, Gazipaşa İlköğretim Okulu, Cumhuriyet Meydanı, PTT, Karayolları Kavşağı, Devlet Hastanesi, Şırnak Üniversitesi.  (Son durak)

MAVİ HAT-2: HAREKET YERİ:  Şırnak Üniversitesi, Şırnak Hastanesi, Karayolları Kavşağı, TSO, SGK, Ömer Kabak Meydanı, Tümen, Rezuk, Cezaevi. (Son durak)

DÖNÜŞ:  Cezaevi, Rezuk, Tümen, Ömer Kabak Meydanı, SGK, TSO, Karayolları Kavşağı, Şırnak Hastanesi, Şırnak Üniversitesi. (Son durak)

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; şehir içi güzergah ve durakların yeniden belirlenmesi için Zabıta Müdürlüğü tarafından tespit edilen güzergahın aynen kabul edilmesine, söz konusu Şehiriçi güzergahın 5393 sayılı Belediye Kanununun 156. Maddesinin (f) ve (p) maddeleri gereğince ihaleye çıkarılması için encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

BAŞKAN: GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İl Müftülüğü’nün ilgili yazısına istinaden, İlimiz merkezinde bulunan Mehmet Emin ACAR Erkek Yatılı Kuran Kursu için 1 adet Basketbol ve 1 adet Voleybol Sahasının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAŞKAN: GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemizin 2018 Yılına ait Performans Programı ile ilgili Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup, Yapılan inceleme sonucunda; Kurumun, 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı uyarınca hazırlanan, 2018 Yılı Performans Programının mevcut olduğu ve ilgili dokümanların mevzuatta belirtilen zamanlara ve sunum kriterlerine uyularak hazırlandığı, 2018 Yılı Performans Programı, performans bilgisinin içeriğine yönelik aranan şartlardan; ilgililik, ölçülebilirlik, iyi tanımlanma ve performans değerleri yasal kuralları açısından incelenmiş, 2018 Yılı bütçesinin Müdürlüklerin Ekonomik Kod ödenekleri bazında incelendiğinde, Performans hedeflerine ulaşılabilmesi için yeterli kaynak dağılımlarını içeren cetvellerin konmuş olduğu görülmüş, bu nedenle Şırnak Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı komisyonca uygun görülmüş olduğu tespit edilmiştir.

2018 Yılı Performans Programının, Plan ve Bütçe komisyonunun raporu doğrultusunda kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

asas

Assign a menu in the Left Menu options.