2017 MART AYI MECLİS KARARLARI

 

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Belediyemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere, 1 Harita Mühendisi ile 2 İnşaat Mühendisi’ nin sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Su ve

Kanalizasyon İşleri ile Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personellerin yetersiz olması nedeniyle, imar ve fen işlerinin aksamasına sebebiyet verdiği tespit edilmiştir.

Bu nedenle, söz konusu birimlerin işlerinin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi

için, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere bir Harita Mühendisi’nin, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere bir İnşaat Mühendisi, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere de bir İnşaat Mühendisi’nin 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince aylık net 2.750,01 TL. üzerinden Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel statüsünde çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün yazısına istinaden; Yeni kurulacak olan kulüp isminin “73 Şırnak Belediyespor” isim ve logosunun kullanılmasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Yeni kurulacak olan kulüp isminin “73 Şırnak Belediyespor” olarak belirlenmesine ve bu spor kulübü için belirlenen logonun kullanılmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’ne ait Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin kabul edilmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’ne ait Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin aynen kabul edilip, tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 15/02/2017 tarihli ve 27 sayılı yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’inci maddesi ile değişik ikinci cümlesine;

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek  amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” İfadesi ile

Aynı maddenin, 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile eklenen ikinci fıkrasına ise, “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. denilmektedir.

Bu nedenle, 2017 yılı içerisinde amatör spor kulüplerine ayni yardımın yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, Belediyemiz Toplu Taşıma Araçları’ nın kadınları ücretsiz taşıması’ nın görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Kadınlar yaşamımızın her alanında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, sevgi ve şefkati karşılıksız veren, gelecek nesilleri yetiştiren anneler toplumun temel taşıdır.

Bu nedenle, Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Belediyemize ait Toplu Taşıma Araçlarından ücretsiz yararlanmalarına oy  birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 12 Mart Pazar günü yapılacak olan Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavına (YGS) girecek olan tüm öğrencilerin sınav noktalarına ulaştırılması için kolaylık sağlanması amacıyla, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri halinde, Belediyemiz Şehir içi Toplu Taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarına oy birliği ile karar verildi.

asas

Assign a menu in the Left Menu options.