272 Ada 1 ve 271 Ada 2 Nolu Parsellerin 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Madde Parselasyon Planı İlanı

Şırnak Merkez Belediye Başkanlığımızın 08.04.2015 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon Islah ve İlave imar planı ile 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planları doğrultusunda yapılan ve 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planlarında kalan; 272 ada 1 ve 271 ada 2 nolu parsellerde  08.08.2018 tarihli ve 76 sayılı Belediye Meclis kararı ile 18. Madde uygulama işlemi  yapılması kararlaştırılmıştır.

asas